Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 58 Notice: Undefined index: TITLE in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 35 Notice: Undefined variable: k in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 73 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: while in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 77 Notice: Undefined variable: k in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 78 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined index: BULL in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/main.php(19) : regexp code on line 1 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/fnc/view.php on line 76 Notice: Undefined variable: dane in /home/jakubiak/domains/jakubiakprzedszkole.jakubiakprzedszkole.xon.pl/public_html/index.php on line 22 Program - Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak

Program

Zapoznaj się z programem dnia

PROGRAM NASZEGO PRZEDSZKOLA ZOSTAŁ OPARTY NA TYM CO UWAŻAMY ZA NAJWAŻNIEJSZE W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECKA: 

 


  WARTOŚCI - czyli to, co ponadczasowe                  

  MATEMATYKA- czyli rozwój umiejętności

  JĘZYKI OBCE - czyli chęć poznania innych kultur

   MUZYKA - czyli słuchać i słyszeć

  ZAJĘCIA RUCHOWE - czyli rozwój sprawności fizycznej

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI - czyli to, co nas łączy w edukacji dziecka

                                                                                                       

WARTOŚCI
Edukacja jest dla nas sferą życia o ogromnym znaczeniu. W naszej placówce zamierzamy wychowywać dzieci i młodzież różnych wyznań w duchu prawdy, dobra i piękna  poznawania praw człowieka i szacunku wobec innych.

Preferowane wartości mają bardzo istotny wpływ na życie człowieka. Decydują one o stylu życia, jakości egzystencji, wpływają na rozwój człowieka, budują jego tożsamość. W naszym przedszkolu opieramy się na uniwersalnych wartościach, pracowitości, tolerancji oraz szacunku wobec innych, indywidualnie podchodząc do każdego dziecka. Wierzymy, że odpowiednio organizując proces wychowawczo-dydaktyczny oraz kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności współdziałania, wzajemnego wspierania się oraz odpowiedzialności, umożliwiamy naszym wychowankom nie tylko wszechstronny rozwój intelektualny, ale również budujemy ich silny kręgosłup moralny.

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu każde dziecko mogło czuć się bezpiecznie i aby miało warunki do indywidualnego, pełnego rozwoju swojej osobowości.

Dzieci przychodząc do przedszkola w wieku dwóch lat zaczynają uczyć się funkcjonowania w grupie oraz odróżniania tego, to co jest dobre od tego, co jest złe.

Wartości przekładają się na działania i zachowanie dzieci, dlatego będziemy kształtować oczekiwane postawy:

 

    TAK:

 • bawimy się zgodnie
 • dzielimy się zabawkami
 • pomagamy sobie nawzajem
 • jesteśmy uprzejmi
 • szanujemy kogoś, kto wygląda lub mówi inaczej
 • dbamy o książki i zabawki
 • szanujemy pracę innych
 • mówimy o swoich uczuciach i potrzebach  

 

   NIE:

 • NIE krzywdzimy, wyśmiewamy, przezywamy innych
 • NIE przechwalamy się
 • NIE przeszkadzamy innym w zabawie
 • NIE niszczymy pracy innych
 • NIE niszczymy zabawek ani innych przedmiotów
 • NIE krzyczymy na siebie

 

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

Matematyka jest królową nauk, uczy myślenia, wnioskowania, wprowadza porządek. W odpowiedni sposób podana i zaprezentowana dzieciom jest okazją do wspaniałej zabawy i przygody i wcale nie musi się kojarzyć się z przymusem siedzenia nad zeszytem i przeliczaniem słupków. Zajęcia z matematyki nie są zajęciami wyodrębnionymi w planie dnia dziecka, ale są to specjalistyczne zajęcia ogólnorozwojowe oparte o podstawę programową.
Chcemy zaszczepić w dziecku chęć do działania i otwartość na nowe wyzwania. Te cechy pomogą młodemu człowiekowi rozwijać swoje, nie tylko matematyczne, umiejętności , zapewnią mu dalszy wszechstronny rozwój.
 

 

JĘZYKI OBCE
Codzienny kontakt dziecka z językiem obcym w formie gier, zabaw sprawia, że małe dziecko przyswaja sobie język łatwo i szybko bez specjalnego wysiłku w sposób naturalny. Nauka języków odbywa się pod kierunkiem nauczyciela, czas zajęć w grupie jest uzależniony od wieku dzieci.
Nauka języka obcego ma służyć nie tylko prostemu zapamiętywaniu słownictwa w obcym języku, ale również ćwiczyć pamięć, poszerzać percepcję, rozwijać inteligencję i abstrakcyjne myślenie.
Codzienny kontakt dziecka z językiem obcym w formie piosenek, gier i zabaw sprawia, że w sposób naturalny rozbudza się w dziecku chęć poznania nowego języka. Dzieci w trakcie zabawy słyszą słowa i poznają ich znaczenie z kontekstu gry, zabawy czy ćwiczenia. Nauka jest wtedy szybka, łatwa i przyjemna.
 

 

JĘZYK ANGIELSKI odbywa się 5 razy w tygodniu.  Zajęcia są bezpłatne.

 

MUZYKA
W naszym przedszkolu dostrzegamy jak ważna dla pełnego rozwoju dziecka jest muzyka. Śpiew i mowa to formy aktywności muzycznej, które są nierozerwalnie związane z rytmem, tempem i dynamiką.

Piosenkom towarzyszą również zabawy ruchowe, których celem jest: rozróżnianie tempa szybkiego od wolnego, melodii wznoszącej od opadającej, dynamiki cichej od głośnej, strony prawej od lewej. Zabawy ruchowe odbywają się w rytm akompaniamentu muzyki granej przez nauczyciela na pianinie lub do muzyki odtwarzanej. Każda lekcja muzyki zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy, porusza dziecko do myślenia, działania i nie pozwala mu na bezczynność.

 

 ZAJĘCIA RUCHOWE                                                                                  Zajęcia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. Niezależnie od rodzaju zajęć – czy to jest gimnastyka, rytmika czy wspólny spacer – zawsze w trakcie takich zajęć kształtowana jest świadomość własnego ciała. Dzieci uświadamiają sobie kierunki poruszania w przestrzeni i uczą się porozumiewać ze sobą.

Wszystkie zajęcia ruchowe wywierają istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, od przygotowania ciała do pisania, po rozwój umiejętności współdziałania

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka i bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Istnieje możliwość uczestniczenia rodzica w zajęciach, oczywiście jeżeli nie będzie to kolidowało z pracą całej grupy.

W naszym przedszkolu istnieje system informowania rodziców o postępach dzieci, planach pracy na dany tydzień.

Najważniejsze wydarzenia i ich zapowiedzi są zawsze umieszczane na stronie www.jakubiakprzedszkole.pl

Zachęcamy rodziców, w miarę ich możliwości czasowych, do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkolnym. Każda inicjatywa rodziców jest mile widziana – prezentacja swojego hobby, pamiątek z ciekawej podróży, swojego zawodu.

Dla rodziców i opiekunów są organizowane uroczystości takie jak Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodziny. Serdecznie zapraszamy Państwa również na spotkania Wigilijne, uroczystości takie jak pasowanie na przedszkolaka czy zakończenie roku, jak również na wspólne zabawy przy malowaniu jajek czy lepieniu.

Nasi rodzice mogą obejrzeć swoje dzieci na zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu dwa razy do roku. 

Dane kontaktowe

Wszystko pod ręką

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

Magdalena Jakubiak

Adres: Piotrków Tryb. ul. Dmowskiego 38d
Tel.: 664 455 635
Email: przedszkole.jakubiak@wp.pl
Przedszkole roku 2017
Przedszkole z pasją
Najfajniesze przedszkole
PRYWATNA SZKOŁA
WFOSiGW

Galeria

Losowa fotografia

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2008 by jakubiakprzedszkole.pl | Design: drstudio.pl | Oskryptowanie: Trawka Studio